作成者:biuro 作成日:月, 04/01/2013 - 22:24

MATSURI


 Piknik z Kulturą Japońską


29 marca 2013


Matsuri 2013 Komitet Organizacyjny


 


W ramach współpracy między Związkiem Pracodawców Shokokai, Klubem Japońskim w Polsce oraz Ambasadą Japonii, w celu promowania polsko-japońskich stosunków i wymiany kulturowej u podstaw, w dniu oraz miejscu, o których mowa w punkcie pierwszym poniżej, odbędzie się Matsuri Piknik z Kulturą Japońską.


W związku z powyższym, prezentujemy Państwu informacje dotyczące stoisk wystawowych, a także uczestnictwa w występach scenicznych.


Gdyby po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa w punkcie drugim poniżej, zechcieli Państwo wziąć udział w tym wydarzeniu, prosilibyśmy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go pod adres e-mailowy japanfestival@shokokai.pl do poniedziałku 15 kwietnia br.


 


1. Czas i miejsce


Czas: sobota, 8 czerwca 2013 roku


Od godziny 12:00 do godziny 19:00


(przygotowania: od godziny 6:00 do 11:30


sprzątanie: od godziny 19:00 do 22:00)


 


Miejsce: Park Agrykola


(Warszawa Śródmieście) (Patrz mapa z prawej)


 


2. Warunki uczestnictwa  • Forma uczestnictwa przedstawia kulturę Japonii a jej treść jest zgodna z istotą japońskiego festiwalu.

  • Koszty materiałów oraz koszty transportu ponoszone są przez uczestników.

  • W przypadku gdy niezbędne są wszelkie pozwolenia (np. sanepidu), uzyskanie ich leży w gestii uczestnika.

  • Uczestnictwo nie jest działalnością o charakterze komercyjnym.

  • W przypadku, gdy niezbędna jest pomoc wolontariuszy, zapraszamy do indywidualnych konsultacji

 


3. Potwierdzenie uczestnictwa


Po przeanalizowaniu zgłoszeń, ostateczną decyzję w sprawie uczestnictwa przekażemy Państwu we wtorek 30 kwietnia br.


 


(Aneks)


Matsuri Piknik z Kulturą Japońską – formularz zgłoszeniowy


 


1. Nazwisko osoby lub nazwa organizacji (w miarę możliwości prosimy o wypełnienie formularza w języku japońskim lub polskim, co ułatwi nam późniejszą redakcję tekstu):


________________________________________


________________________________________


 


2. Jestem zainteresowany stoiskiem wystawowym i/lub występem scenicznym


(proszę zakreślić kółkiem odpowiednią pozycję):


 


         stoisko wystawowe i/lub występ sceniczny


 


3. Proszę opisać charakter wystawy i/lub występu:


(*W przypadku występu scenicznego proszę podać czas, rodzaj, program i tytuł występu.)


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 


(uwaga)Przyjmujemy różne zgłoszenia, niemniej rozpatrywać będziemy przede wszystkim następujące:


・występ: taniec bon-odori, taniec yosakoi, cosplay, bębniarze taiko


・wystawa: strzelnica, kącik z komiksami


 


 


4. Dane kontaktowe: (telefon)_________________________


(e-mail)_________________________________


(strona internetowa, jeśli istnieje)_____________________


 

Event date: 
土曜日, 6月 8, 2013 -
12:00 to 19:00